I morgon är det vikttagning för min del. Undra just hur det gått nu? :-o 

Det är även dags för att ta steg 3 i min vårdplan. För någon annan kan mina olika steg verka näst inpå obefintliga men för mig är dessa steg betydligt större. Dessutom är det viktigaste inte hur stort kliv framåt jag tar utan ATT jag tar det.

Tycker jag att nästa steg är för stort är risken stor att jag inte ens lyfter på foten