Min läkare och psykolog har skickat en remiss till Neuropsykiatriska teamet i Norrtälje i syftet att bena ut mina diagnoser så att jag, med hjälp av bla min psykolog hitta fler verktyg för att få min vardag att gå ihop lite bättre.

Mötet idag bestod av intervju där jag först fick berätta lite allmänt kring min situation. Både hur det varit och hur det är idag. Intervjun fortsatte sedan med en massa ja och nej frågor, skattningsskalor och påståenden som jag fick ta ställning till. Många av frågorna kände jag igen sen tidigare och det var mycket enkelt för mig att svara på de flesta av frågorna då mina svar var så självklara för mig.

Nu kommer de att sammanställa mina svar och sedan kommer jag att få ta en massa prover samt träffa en psykiatriker för vidare utredning. Jag hoppas på att man kommer fram till något nytt nu så att mina pusselbitar för första gången kan få falla på plats.