Blivit rekommenderad av min psykolog att läsa Mia Törnbloms självhjälpsbok "Samlade tankar om självkänsla"
En bok med praktiska exempel och uppgifter/frågor att ta ställning till.
Min psykolog tror att jag kan bli hjälpt av denna.