Jag har vissa rutiner varje dag, dessa kan jag ibland ändra på om jag är förberedd på det och kan planera om.
Men om mina rutiner måste ändras med kort varsel blir det kaos i min hjärna.
Jag känner att jag tappar all kontroll och jag bir stressad och upprörd och det känns som att allt bara rasar samman.
I dessa situationer när jag känner att jag mist kontrollen är det svårt för mig att acceptera situationen och finna lugnet och jag blir lätt destruktiv i mitt beteende.