Det är en rent helvete att leva med en psykisk sjukdom och försöka förklara hur man känner det så att de som inte är drabbade kan förstå. 


Något att tänka på. Både för oss som försöker förklara och för dem som försöker förstå