Varför kan inte mina mat/viktspöken bara låta mig få vara ifred?!
Varför ska jag plågas av dessa vikt och storleks tankar?
Varför kan jag inte få vara tillfreds med mig själv?!
Varför kan inte mina mat/viktspöken bara försvinna och dö?!