Att vilja men inte vilja

Att kunna men inte våga

Att veta men inte förstå

Att önska men inte tro